திங்கள், 23 மார்ச், 2009

திறந்த கூடுகள்


ஒரு பிளஸ் பதினைந்தும்

ஒரு மைனஸ் பதினைந்தும்

ஆழமான அகழிகளாய்

உயரமான கற்சுவராய்

சிறையிருப்பதே சந்தோசமாய் உனக்கு

நட்பின் மிகுதியாலுனை ஒருமையில்

விளித்த போதுன் வார்த்தைகள்

என்னை பலகாததூரம் தள்ளிவிட்டன

சுடுநெருப்பாய். ஆண்களின் அடுத்த

நகர்வென உனதொரு ஆய்வுக்குழந்தை சொன்னது ...

ஞாயிறு, 22 மார்ச், 2009

பாரதி

இவள் என் தோழி ......
ஒவ்வொருமுறை
மன்னிக்கும் போதும்
அடுத்த தவறுக்கான
அனுமதியாய்
எடுத்துக் கொள்கிறாய்...